за кордон з дитиною

Сезон відпусток у самому розпалі, а разом з цим все більше і більше зарубіжних країн відкривають кордони для українських туристів. Плануючи відпочинок, варто пам’ятати, що для дитини, яка ще не досягла 16 років, потрібна згода обох батьків на перетин нею кордону.

На жаль, як свідчить практика, часто саме з цим виникає значна кількість труднощів, оскільки не завжди вдається отримати цю згоду, або відсутній зв’язок з батьком/матір’ю дитини. Але це не означає, що в такому випадку доведеться чекати виповнення 16 років. Краще розібратися, в якому вигляді повинен бути дозвіл на перетин кордону від другого з батьків, що може замінити цей дозвіл, та в якому випадку він не потрібен.

Якщо ви повністю за роздільний відпочинок, плануєте провести відпустку самостійно, а дитина буде здійснювати подорож в супроводі іншої особи (така особа повинна бути уповноваженою обома батьками), то для цього потрібна нотаріально посвідчена згода обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Якщо дитина перетинатиме кордон тільки з матір’ю або тільки з батьком, в такому випадку потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Законом передбачені випадки, коли замість згоди потрібно пред’явити інші документи. Дитина може виїхати за кордон у супроводі тільки одного з батьків у випадку:

§  позбавлення батьківських прав другого з батьків – у разі пред'явлення рішення суду про позбавлення батьківських прав;

§  визнання другого з батьків безвісно відсутнім - у разі пред'явлення рішення суду про визнання безвісно відсутнім

§  смерть другого з батьків - у разі пред'явлення свідоцтва про смерть;

§  визнання другого з батьків недієздатним - у разі пред'явлення рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним

§  якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, - у разі пред'явлення запису про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

§  якщо дитина вибула на постійне місце проживання за межі України - у разі пред'явлення у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, запису про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування неї на постійному консульському обліку, що підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС

§  якщо виїзд дитини за кордон відбувається у супроводі одинокої матері – у разі пред'явлення довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (Стаття 135 СК України Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене)

§  якщо є рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків - у разі пред'явлення цього рішення;

§  якщо дитина з інвалідністю або дитина, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, (відповідно до ст. 157 СК України такими хворобами є: тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги,) - у разі пред’явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав - довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці); документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців);

§  якщо наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці - у разі пред'явлення довідки про наявність такої заборгованості, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем.

І нарешті, не всім батькам відомо, але вже як два роки законодавство дозволяє виїзд дитини за кордон у супроводі одного із батьків без нотаріальної згоди другого, але з дотриманням таких умов:

§  подорож має бути строком до одного місяця

§  в рішенні суду або органу опіки та піклування визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб.

Якщо у вашому випадки все ж таки отримання дозволу є обов’язковим, а другий з батьків його відмовляється надати, то в такому випадку можна звернутися з позовом про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька/матері до суду.

Однак, потрібно пам’ятати, що для суду в першу чергу буде важливим, чи забезпечується інтереси дитини в повній мірі.

Істотне значення має країна поїздки, мета такої поїздки та період поїздки. Зазначення конкретної адреси місця перебування дитини за межами України та надання доказів на підтвердження повернення дитини на територію України є також важливим для отримання дозволу в судовому порядку.

Тож, неотримання згоди другого з батьків, або відсутня можливість з ним зв’язатись - це ще не привід скасовувати поїздку. Але за умови що інтереси дитини в пріоритеті!

А в разі потреби, юристи Адвокатського бюро "Фоменко і партнери" залюбки нададуть всю необхідну правову допомогу.